Giỏ hàng

Cây Treo

Cây Diễm Châu - CBC002
Cây Đô La - CMN0103
Cây Ngũ Sắc  - CBC0030
Cây Ớt Cảnh - CBC006
Cây Vạn Niên - CNT019
Cây Vẩy Rồng - CBC0012
Cỏ Lan Chi - CBC0029
Croton - CBC0031

30,000₫

Dừa Cạn Treo - CBC008
Hoa 10 Giờ - CBC003
Mào Gà - CBC0035

15,000₫

Sam Chậu Treo - CBC0013
Sen Cạn - CBC0015

120,000₫

Thài Lài Tía - CBC004
Thanh Tú - CBC0017
Thiên Lông - CBC0014
Thường Xuân - CBC0034
Vạn Niên Thanh Treo - CBC005
Facebook Instagram Youtube Top