Giỏ hàng

Trang Trí Ban Công

Cây Diễm Châu - CBC002
Cây Hoa Giấy - CBC0021
Cây Hoa Hồng  - CBC0026
Cây Hoa Hồng Cam - CBC0020
Cây Hoa Hồng Cổ Hải Phòng - CBC027
Cây Hoa Hồng Đỏ - CBC0018
Cây Hồng Anh - CBC0022
Cây Ngũ Sắc  - CBC0030
Cây Ớt Cảnh - CBC006
Cây Sử Quân Tử - CBC0023
Cây Tùng Thông - CBC0025
Cây Vẩy Rồng - CBC0012
Dừa Cạn Treo - CBC008
Hoa 10 Giờ - CBC003
Sam Chậu Treo - CBC0013
Sen Cạn - CBC0015

120,000₫

Thài Lài Tía - CBC004
Thanh Tú - CBC0017
Facebook Instagram Youtube Top